Gangway w Sztokholmie, Szwecja

Powierzchnia 2 000 m2 

01-Largo-Hale-Gangway-Szwecja-Sztokholm
02-Largo-Hale-Gangway-Szwecja-Sztokholm
03-Largo-Hale-Gangway-Szwecja-Sztokholm
04-Largo-Hale-Gangway-Szwecja-Sztokholm
05-Largo-Hale-Gangway-Szwecja-Sztokholm
06-Largo-Hale-Gangway-Szwecja-Sztokholm
07-Largo-Hale-Gangway-Szwecja-Sztokholm
13-Largo-Hale-Gangway-Szwecja-Sztokholm
08-Largo-Hale-Gangway-Szwecja-Sztokholm
09-Largo-Hale-Gangway-Szwecja-Sztokholm
10-Largo-Hale-Gangway-Szwecja-Sztokholm
11-Largo-Hale-Gangway-Szwecja-Sztokholm
12-Largo-Hale-Gangway-Szwecja-Sztokholm