Hala magazynowa a wymogi prawne – co warto wiedzieć?

Rozwiązaniem, które jest wybierane najczęściej przez firmy, które potrzebują znacznej przestrzeni do składowania i przechowywania towarów różnego typu, jest budowa hali o konstrukcji stalowej. Jej zaprojektowanie i postawienie warto jednak zlecić doświadczonemu wykonawcy specjalizującemu się we wznoszeniu hal magazynowych. W Gdańsku usługami tego rodzaju zajmuje się firma Largo Hale, która oferuje obiekty przeznaczone dla rozmaitych rodzajów działalności, w tym pod produkcję, usługi i logistykę. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ tylko w ten sposób można zagwarantować pełne przestrzeganie istniejących wymogów formalnych związanych z realizacją inwestycji.

Jakie przepisy dotyczą budowy hal stalowych?

Wznoszenie hal stalowych wymaga przestrzegania wielu obowiązujących regulacji. Najważniejszą z nich są zapisy prawa budowlanego, jednak w wielu przypadkach równie istotne będą istniejące normy. Wśród nich do najistotniejszych należą zaliczane do tzw. Eurokodów EN 1990 „Podstawy projektowania konstrukcji”, EN 1991 „Oddziaływania na konstrukcje” oraz EN 1993 „Projektowanie konstrukcji stalowych”. Ważne będą też m.in. normy europejskie i aprobaty techniczne dla wyrobów budowlanych na konstrukcje stalowe np. PN-EN 10025 „Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych”, EN 10210 „Kształtowniki rurowe wykończone na gorąco” czy EN 10219 „Kształtowniki rurowe profilowane na zimno”. Nie można też zapominać np. o takich dokumentach jak PN-B-06200 oraz PN-EN-ISO 12944, dotyczących klasy konstrukcji stalowych budowlanych.

Dlaczego regulacje prawne są istotne?

Trwałość i stabilność struktur wykonanych ze stali jest uzależniona od właściwego zaprojektowania konstrukcji oraz użycia prawidłowo wybranych materiałów i technologii. Równie istotne okaże się posiadanie przez wykonawców poszczególnych elementów odpowiednich kwalifikacji, co wynika choćby z PN-87/M-69009. Wszystkie te czynniki przekładają się na bezpieczeństwo eksploatacji obiektu i muszą być uwzględniane w całym procesie planowania i realizacji inwestycji.