Działka pod budowę hali stalowej – o czym trzeba wiedzieć?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dysponowania dostosowanym do jej charakteru obiektem. W przypadku przedsiębiorstw z produkcyjnych, zajmujących się magazynowaniem czy organizacją wydarzeń kulturalnych lub sportowych, a więc branż, gdzie niezbędne są budynki o sporej powierzchni i kubaturze, najczęściej wybieraną opcją jest budowa hal stalowych. Budowle tego rodzaju mogą być łatwo dopasowane do potrzeb użytkownika, nie ma żadnych problemów z wykonaniem w nich koniecznych instalacji i doprowadzeniem potrzebnej infrastruktury. Niezbyt duże są też wymagania wobec terenu, na jakim będą one wzniesione. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Na jakiej działce da się wybudować halę stalową?

Hale stalowe mają specyficzną konstrukcję. Ich elementami nośnymi są słupy umieszczane na stopach fundamentowych i podtrzymujące zarówno dźwigary będące strukturą utrzymującą pokrycie, jak i belki, do których mocuje się płyty warstwowe i przeszklenia stanowiące ściany budynku. Z uwagi na niewielką masę wszystkich komponentów w porównaniu z budowlami murowanymi, oczekiwania co do nośności gruntu są stosunkowo niewielkie. Masa ustawianych w halach maszyn, urządzeń i wyposażenia również nie stanowi problemu, ponieważ wynikające z tego obciążenie jest przekazywane na podłogę wylewaną na gruncie.

Jakie są wymogi wobec działki pod halę stalową?

Budowa hali stalowej przeznaczonej pod działalność biznesową wiąże się jednak zwykle ze specyficznymi wymogami co do jej usytuowania oraz istniejącej infrastruktury. Liczyć będzie się możliwość doprowadzenia zasilania o niezbędnych parametrach, a także poboru wody i odprowadzania nieczystości płynnych. Istotny jest też dobry dojazd – okoliczne drogi muszą dopuszczać ruch samochodów ciężarowych. Liczą się ponadto szanse na późniejszą rozbudowę obiektu, a więc dostępność działek położonych w pobliżu. Podobnie jak przy innych inwestycjach ważne są zapisy planu zagospodarowania przestrzennego oraz wyniki badań hydrogeologicznych.