Czy hale stalowe to obiekty energooszczędne?

Prowadzenie działalności biznesowej wymaga korzystania z dopasowanych do jej charakteru obiektów. Budynkami wybieranymi najczęściej do celów produkcyjnych, magazynowych oraz prowadzenia działalności usługowej i handlowej są hale stalowe. Ich zaletą jest krótki czas potrzebny na ukończenie inwestycji, a także możliwość swobodnego doboru kubatury oraz wyposażenia wnętrza, jak również łatwość rozplanowania w nich rozmieszczenia wykorzystywanych maszyn, urządzeń czy instalacji. Jednym z kluczowych czynników jest też osiągany przez nie poziom zużycia energii. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Dlaczego energooszczędność budynku jest tak ważna?

Wydatki ponoszone na utrzymanie wewnątrz budynku pożądanej temperatury są największym składnikiem kosztów jego utrzymania i stanowią istotną pozycję w budżecie użytkującej go firmy. W grę wchodzą tu zwykle sumy przeznaczane na ogrzewanie wykorzystywanej powierzchni późną jesienią, zimą wczesną wiosną, a także na jej chłodzenie podczas letnich upałów. Zużycie pobieranej w tym celu energii będzie jednak tym mniejsze, im lepiej zaizolowany jest obiekt. Właściwa termoizolacja może więc znacznie obniżyć płacone rachunki.

Jak termoizolowane są hale stalowe?

Powszechnie stosowaną metodą ocieplania hal stalowych jest wykorzystywanie do wznoszenia ich przegród zewnętrznych płyt warstwowych. Składają się one z dwóch arkuszy ocynkowanej blachy trapezowej o wysokiej sztywności, między którymi umieszczono termoizolację w postaci wełny mineralnej, pianki poliuretanowej albo styropianu. Połączenia między elementami są z reguły wykonywane na pióro-wpust, co zwiększa ich szczelność, a do mocowania używane są łączniki umieszczane w taki sposób, by nie tworzyły się przy nich mostki termiczne. Są one na ogół również układane na dachach.