Czy konstrukcję hali magazynowej można dopasować do indywidualnych potrzeb?

Nowoczesne obiekty przeznaczone do składowania towarów muszą zapewniać odpowiednio dużą powierzchnię, a w przypadku przechowywania ładunków paletyzowanych również znaczną wysokość, składającą się na wystarczającą w stosunku do potrzeb kubaturę. Ponieważ wyposażenie i wewnętrzna organizacja takich obiektów musi być ściśle dopasowana do oczekiwań użytkownika, firmy specjalizujące się w budowie hal magazynowych są w stanie przygotować oraz zrealizować projekt uwzględniający rozmaite wymogi. Przekonajmy się, jaka jest konstrukcja hal stalowych i sprawdźmy, które parametry można dostosować do specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Jak są zbudowane stalowe hale magazynowe?

Stalowe hale magazynowe to obiekty, których konstrukcja bazuje na wykorzystaniu, wykonanych z kształtowników lub rur tworzących kratownicę słupów nośnych, podtrzymujących dach składający się z dźwigarów stworzonych w takiej samej technologii. Fundamentowanie stanowią stopy fundamentowe, a podłoga wykańczana z reguły posadzką przemysłową jest wylewana na specjalnie utwardzanym z użyciem odpowiedniego kruszywa i zabezpieczanym materiałem hydroizolacyjnym podłożu. Materiałem używanym jako poszycie ścian i dachy są na ogół płyty warstwowe mocowane do poprzecznych belek.

Jakie oczekiwania użytkownika można uwzględnić w projekcie hali stalowej?

Projektant hali stalowej może przygotować plan obiektu o bardzo różnej szerokości i długości, a także rozkładzie słupów. Nie ma przeszkód, by postawić halę, w której elementy nośne znajdą się wyłącznie wzdłuż ścian zewnętrznych lub w ich sąsiedztwie. Nie ma też ograniczeń co do późniejszej rozbudowy i wydłużania hali. Panuje też duża swoboda w kwestii typu posadzki i jej możliwego obciążenia użytkowego. Obiekt można też dostosować do dodatkowego wyposażenia.