Jaką wytrzymałość ma hala stalowa?

Firmy decydujące się na zlecenie zaprojektowania i budowy hali stalowej zwracają uwagę na stosunkowo krótki czas realizacji takiej inwestycji. Równie istotne okazują się jednak kwestie związane z przewidywaną wytrzymałością obiektów tego rodzaju. Projektanci i producenci hal stalowych muszą więc korzystać z rozwiązań konstrukcyjnych oraz technicznych, które umożliwią zapewnienie wymaganej trwałości obiektów. Dowiedz się, jakie są oczekiwania w tym zakresie i sprawdź, w jaki sposób można zagwarantować ich uwzględnienie.

Jakie są wymagania co do wytrzymałości hal stalowych?

Hala stalowa musi radzić sobie ze wszystkimi obciążeniami, jakie pojawią się w czasie jej użytkowania. Jej konstrukcję należy więc zaprojektować w taki sposób, żeby była w stanie przenosić na stopy fundamentowe za sprawą słupów stanowiących jej elementy nośne całą masę obiektu i jego wyposażenia, a także wszelkiego rodzaju czynniki zewnętrzne m.in. napór wiatru oraz jego siłę ssącą czy ciężar wody opadowej, jak również oddziaływania dynamiczne np. drgania powstające podczas pracy zamontowanych suwni. Równie istotne okaże się uzyskanie przewidzianego przez projektanta okresu eksploatacji, który wynosi około 50 lat.

Co powinien uwzględniać projekt hali stalowej?

Projektant opracowujący koncepcję hali stalowej powinien wziąć pod uwagę nie tylko kwestie związane z kubaturą budynku i dopasować do niej zastosowane rozwiązania techniczne, ale także musi uwzględnić oddziaływania środowiskowe oraz specyfikę wynikającą ze sposobu wykorzystania obiektu m.in. panującej podczas eksploatacji wilgotności czy temperatury, a ponadto zagrożeń łączących się z realizowanymi operacjami technologicznymi np. uwalnianiem substancji przyspieszających korozję albo procesami generującymi bardzo duże wibracje.