Czy każda hala stalowa wymaga pozwolenia na budowę?

Prowadzenie działalności biznesowej wymaga dysponowania odpowiednim budynkiem. Wiele firm produkcyjnych oraz zajmujących się usługami lub handlem decyduje się na budowę hal stalowych, które są wszechstronne, a także oszczędne i łatwe w eksploatacji. Choć cały proces inwestycyjny jest tu stosunkowo krótki, to nie obejdzie się jednak bez załatwienia wymaganych prawem formalności. Przekonaj się, jaka dokumentacja okaże się konieczna.

Jak przepisy regulują prowadzenie robót budowlanych?

Formalności związane z prowadzeniem robót budowlanych często ulegają zmianom, jednak zasadą wynikającą z Prawa budowlanego wciąż pozostaje konieczność występowania o pozwolenie na ich wykonanie zarówno, gdy chodzi o budowę, jak i przebudowę czy remont. Przepisy dopuszczają jednak wyjątki, przy których nie będzie ono konieczne. Przepisy zawierają jednak zamknięty katalog obiektów zwolnionych z tego obowiązku. Wśród nich znajdują się m.in. budynki mieszkalne, których strefa oddziaływania mieści się w całości w obrębie działki, na jakiej zostaną posadowione czy obiekty o niewielkiej powierzchni użytkowej np. małe wiaty. Regulacje odnoszące się do budowy hal stalowych są jednoznaczne – nie ma możliwości ich wzniesienia bez wystąpienia o pozwolenie.

Jak wyglądają formalności związane z budową hali stalowej?

Budowa hali stalowej wymaga wystąpienia o wydanie warunków zabudowy, jeżeli dla danego terenu nie został sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego i przygotowania klasycznego projektu budowlanego poprzedzonego zebraniem dokumentacji hydrogeologicznej, a w wielu przypadkach także sporządzenia analizy oddziaływania inwestycji na środowisko. Nie można też zapomnieć o uzgodnieniach w kwestii dojazdu, doprowadzenia sieci energetycznej oraz podłączenia kanalizacji i wody.