Konstrukcje stalowe – plusy i minusy rozwiązania

Większość firm szukających odpowiedniego obiektu do prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od branży, w jakich działa, decyduje się na budowę hali stalowej. Przekonaj się, jakie są zalety takich konstrukcji, decydujące o dużej popularności tej technologii i sprawdź, co można uznać za ich największe wady.

Jakie są zalety hal stalowych?

Hale stalowe to technologia, która w stosunkowo prosty sposób pozwala na wzniesienie obiektu o dużej wysokości oraz znacznej powierzchni użytkowej. Z uwagi na swą konstrukcję budynki tego rodzaju mają relatywnie skromne wymagania, jeżeli chodzi o nośność podłoża i jego przygotowanie. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom technicznym wewnątrz hali można uzyskać wymagane ze względu na jej przeznaczenie, rozmieszczenie słupów nośnych co znacznie zwiększa możliwości organizacji przestrzeni. Halę można też bardzo łatwo podzielić na pomieszczenia lub strefy o dowolnej wielkości. Dopasowana do planowanych obciążeń i intensywności użytkowania może być również posadzka. Nie ma też żadnych problemów z zainstalowaniem potrzebnych świetlików czy pasm świetlnych, a także wymaganych systemów wentylacyjnych, odpylających, przeciwpożarowych czy innego wyposażenia.

Jakie są wady hal stalowych?

Hale stalowe to obiekty, które mają niewiele słabych stron, a ich ewentualne minusy dość łatwo można skutecznie zniwelować. Wśród najczęstszych potencjalnych problemów wymienia się niekiedy korozję czy niską odporność ogniową, warto jednak pamiętać, że korzystając z odpowiednich powłok zabezpieczających, można bardzo efektywnie zaradzić tym słabościom. Podobnie wygląda sprawa ogrzewania oraz chłodzenia, które przy starannym montażu i zastosowaniu właściwych rozwiązań technicznych nie są w praktyce ani nadmiernie kłopotliwe, ani zbytnio kosztowne.