Jakie są koszty wykonania hali usługowej?

Budowa hali stalowej to opcja, która cieszy się dużą popularnością w przypadku firm działających w różnych branżach. Wybierają ją nie tylko przedsiębiorstwa produkcyjne i zajmujące się magazynowaniem, ale również podmioty działające na rynku usług. Wśród zalet, które przesądzają o wyborze hal stalowych, najczęściej wymienianymi są szybki czas realizacji, łatwość adaptacji do swoich potrzeb, a coraz częściej również cena. Przekonajmy się, od czego ona zależy.

Od czego zależy poziom wydatków związanych z budową hali usługowej?

Koszty związane z budową stalowej hali usługowej zależą od parametrów obiektu. Największe znaczenie będzie miała jej powierzchnia oraz wysokość, a także rodzaj ułożonej posadzki. Istotne okażą się także zastosowane materiały, jak również wprowadzone rozwiązania konstrukcyjne. Istotne jest ponadto wyposażenie hali. Liczyć się będzie zarówno typ zastosowanego ogrzewania oraz wentylacji, jak i oświetlenia. Ważne będzie także to, czy konieczne będzie wykonanie większej liczby kondygnacji oraz wyposażenia – klatek schodowych czy wind. Na cenę, jaką zapłaci inwestor, oddziałuje też obecność dodatkowych instalacji np. rurociągów dostarczających potrzebne media, systemu odpylania czy stałych urządzeń gaśniczych i oddymiania. Liczą się też szczegóły jak liczba świetlików lub pasm świetlnych czy bram i drzwi.

Co wpływa na opłacalność budowy hali stalowej?

Każdy inwestor decydujący się na postawienie budynku użytkowego zdaje sobie sprawę z tego, że tym, co w największym stopniu wpływa na poziom opłacalności, są koszty utrzymania obiektu. W przypadku hal stalowych okażą się one stosunkowo niskie z uwagi na dobrą termoizolację wynikającą z zastosowania płyty warstwowej, a także niewielką bezwładność cieplną oraz wiele opcji ogrzewania powierzchni.