Czy halę stalową można relokować?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich budynków. W wielu przypadkach wraz z rozwojem firmy zwiększa się jednak zapotrzebowanie na dostępną przestrzeń. Firmy, które się rozwijają stają więc nierzadko przed koniecznością wzniesienia nowego obiektu, jeżeli nie ma możliwości rozbudowy użytkowanego wcześniej. Oznacza to jednak również potrzebę zagospodarowania lub sprzedaży wcześniej używanego budynku. W przypadku hali stalowej ciekawą opcją mogłaby się okazać jej sprzedaż innemu użytkownikowi i relokacja w wybrane przez niego miejsce. Przekonajmy się, czy jest to możliwe.

Demontaż i ponowny montaż hali stalowej

Hale stalowe są wznoszone z elementów prefabrykowanych, które w czasie budowy są montowane w miejscu, w którym ma stanąć gotowy budynek. Wiele z nich jest spajanych z innymi przy zastosowaniu elementów złącznych, Nie ma więc przeszkód, by je łatwo zdemontować. Dotyczy to zarówno konstrukcji nośnej, jak i elementów poszycia dachu czy ścian. O ile jednak demontaż nie będzie sprawiał problemów, o tyle ustawienie hali w nowym miejscu okaże się z reguły dość problematyczne. Wiąże się to zarówno z koniecznością dokładnego sprawdzenia stanu technicznego najważniejszych składowych konstrukcji, jak i ich ponownym złączeniem. Kłopotliwe okaże się także odtworzenie całej infrastruktury. Choć operacja taka jest możliwa do przeprowadzenia, to będzie ona długotrwała i kosztowna, również z uwagi na wydatki na transport.

Czy żadnej hali nie opłaca się przenosić?

Warto pamiętać, że większość ograniczeń dotyczy dużych konstrukcji. O wiele łatwiej można relokować niedużą halę stalową. Nie ma też przeszkód, by przenosić hale namiotowe. Opłacalność takiego rozwiązania trzeba jednak oceniać w każdym konkretnym przypadku.