Jak zadbać o ogrzewanie hali stalowej?

 

Hale używane do działalności produkcyjnej, magazynowej, a także wykorzystywane jako powierzchnie handlowe, usługowe lub sportowo-rekreacyjne muszą być właściwie zabezpieczone przed wychładzaniem, a także wyposażone w efektywne systemy ogrzewania. W przypadku hal stalowych za termoizolację obiektu odpowiada na ogół zastosowana jako materiał do wypełnienia ścian, a często także dachów płyta warstwowa składająca się z arkuszy blachy trapezowej i umieszczonej między nimi pianki poliuretanowej, wełny mineralnej albo styropianu. W przypadku systemów grzewczych korzysta się jednak z bardziej zróżnicowanych rozwiązań. Przekonajmy się, w jaki sposób można ogrzewać wnętrze hal stalowych.

Ogrzewanie wodne

W przypadku mniejszych hal stalowych często korzysta się z klasycznego ogrzewania wodnego, w którym za dystrybucję ciepła odpowiadają umieszczone wzdłuż ścian grzejniki przemysłowe. Są to zwykle rury, o dość dużym przekroju, na których dospawano spiralne kołnierze zwiększające powierzchnię, na której możliwe jest przekazywanie ciepła. Rozwiązanie to nie będzie jednak efektywne przy większych kubaturach obiektów, ponieważ ciepło będzie wówczas gromadziło się pod sufitem, przez co na stanowiskach pracy mogą pojawić się kłopoty z uzyskaniem wymaganej temperatury.

Ogrzewanie powietrzne

Systemem o większej efektywności jest ogrzewanie powietrzne. W takim przypadku ciepło wytwarzane w nagrzewnicach jest podawane w poszczególne punkty hali systemem wentylacyjnym. Takie rozwiązanie oznacza niską bezwładność, a więc możliwość szybkiego nagrzania obiektu, jednocześnie oznacza również jego błyskawiczne wychładzanie się po wyłączeniu systemu. Elementem podnoszącym opłacalność ogrzewania powietrznego jest wykorzystanie rekuperacji.

Ogrzewanie podczerwienią

Inną często wybieraną opcją jest korzystanie z ogrzewania przy pomocy emiterów podczerwieni. Są one umieszczane nad powierzchnią hali, co pozwala na rozsyłanie fal elektromagnetycznych bezpośrednio do miejsc, w których przebywają pracownicy. Oznacza to konieczność korzystania z energii elektrycznej, lecz jednocześnie daje wysoką efektywność.